Galway City initiatives to support Health & Wellbeing of Ukrainian Refugees
Good News

Galway City initiatives to support Health & Wellbeing of Ukrainian Refugees

The Community Response Forum, established by Galway City Council to assist the people of Ukraine, is supporting a number of initiatives to support the health and wellbeing of Ukrainian refugees in Galway. Read more here...

ENGLISH
This support will enable Galway City Council and partners to assist Ukrainian refugees to integrate into their communities and build healthy lives here in Ireland.

Galway Sports Partnership, Healthy Galway City, the Galway City Council Arts Office, in partnership with Galway City Partnership and Volunteer Galway are collaborating to offer projects based on the local needs of individuals and families displaced as a result of Russia's invasion of Ukraine.

There is a broad range of projects being rolled out to support participation in recreational, physical, creative, social and cultural activities to assist Ukrainian refugees to adapt to their new surroundings while focusing on supporting their general health and wellbeing. A number of programmes will be accessible for both Ukrainians and local residents.

A series of activities are planned for children, adults and families including physical activities and adapted sessions for older adults, Woodlands for Health, circus skills workshops, excursions and family fun days. A number of projects also offer therapeutic interventions to provide support in coping with the trauma of war and displacement, including trauma-informed workshops, music and art therapy courses.

Galway City Council is seeking Expressions of Interest (EOI) from Ukrainian persons living in Galway City who have been displaced due to the Ukrainian Refugee Crisis. Those interested in attending any of these activities or events should complete the EOI from by visiting www.GalwayCity.ie/UkrainianWellbeing
The Ukrainian Refugee Health and Wellbeing Support fund is once-off funding distributed to Local Authorities to fund projects in line with the Healthy Ireland vision. These projects are focused on improving health and wellbeing for Ukrainian refugees in the community.

For more information, please contact Healthy Galway City Coordinator Aisling Colreavy on 085 821 7547 or aisling.colreavy@galwaycity.ie .

українська мова

Форум громадського реагування, створений міською радою Голвея для допомоги народу України, підтримує низку ініціатив, спрямованих на підтримку здоров'я та благополуччя українських біженців. Ця підтримка дозволить міській раді Голвея та партнерам допомогти українським біженцям інтегруватися у свої громади та побудувати здорове життя тут, в Ірландії.
«Спортивне партнерство Голвея», «Здорове місто Голвей», «Управління мистецтв міської ради Голвея» у партнерстві з «Партнерством міста Голвей» та «Волонтерським Голвеєм» співпрацюють, щоб запропонувати проекти, засновані на місцевих потребах осіб та сімей, переміщених внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Існує широкий спектр проектів, спрямованих на підтримку участі у рекреаційних, фізичних, творчих, соціальних та культурних заходах, щоб допомогти українським біженцям адаптуватися до нового середовища, зосереджуючись на підтримці їхнього загального здоров'я та благополуччя. Низка програм буде доступною як для українців, так і для місцевих жителів.

Заплановано ряд заходів для дітей, дорослих та сімей, включаючи фізичні вправи та адаптовані заняття для літніх людей, "Ліси для здоров'я", майстер-класи з циркової майстерності, екскурсії та дні сімейних розваг. Низка проектів також пропонує терапевтичні втручання для надання підтримки в подоланні травми від війни та переміщення, зокрема, семінари на тему травм, курси музичної та арт-терапії.

Міська рада Голвея запрошує висловити свою зацікавленість від українців, які проживають у місті Голвей і були змушені покинути свої домівки через кризу біженців з України. Особи, зацікавлені у відвідуванні будь-якого з цих заходів, повинні заповнити форму про зацікавленість за посиланням: www.GalwayCity.ie/UkrainianWellbeing.

Фонд підтримки здоров'я та благополуччя українських біженців - це одноразове фінансування, що надається місцевим органам влади для фінансування проектів відповідно до концепції "Здорова Ірландія". Ці проекти спрямовані на покращення здоров'я та благополуччя українських біженців у громаді.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до координатора програми "Здорове місто Голвей" Ейслінг Колріві (тел.: 085 821 7547 / електронна пошта: aisling.colreavy@galwaycity.ie).

GAEILGE
Tá Fóram Freagartha an Phobail, a bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun cabhrú le muintir na hÚcráine, ag tabhairt tacaíocht do roinnt tionscnamh chun tacú le sláinte agus folláine na ndídeanaithe ón Úcráin. Cuirfidh an tacaíocht seo ar chumas Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus a cuid comhpháirtithe cabhrú le teifigh ón Úcráin lánpháirt a ghlacadh sa phobal agus saol sláintiúil a chaitheamh acu agus iad ina gcónaí anseo in Éirinn.
Tá Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe, Cathair Shláintiúil na Gaillimhe, Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar le Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe agus Oibrí Deonacha na Gaillimhe ag comhoibriú le haghaidh tionscadail a thairiscint atá bunaithe ar riachtanais áitiúla na ndaoine ar leith agus na dteaghlach easáitithe mar thoradh ar ionradh na Rúise ar an Úcráin.
Tá raon fairsing na dtionscadal á rolladh amach chun tacú le páirt a ghlacadhi ngníomhaíochtaí áineasa, fisiceacha, cruthaitheacha, sóisialta agus cultúrtha chun cabhrú le dídeanaithe ón Úcráin oiriúnú dá dtimpeallacht nua agus, ag an am céanna, chun díriú ar thacaíocht a thabhairt dóibh maidir lena gcuid sláinte agus folláine ina n-iomlán. Beidh rochtain ag Úcráinigh agus muintir na háite araon ar roinnt dá leithéid clár.
Tá sraith gníomhaíochtaí beartaithe do leanaí, do dhaoine fásta agus do theaghlaigh lena n-áirítear gníomhaíochtaí fisiceacha agus seisiúin atá oiriúnaithe do sheandaoine, Coillearnacha ar son na Sláinte, ceardlanna um scileanna an tsorcais, turais agus laethanta spraoi do theaghlaigh. Cuirfidh roinnt tionscadal idirghabhálacha teiripeacha ar fáil freisin chun tacaíocht a chur ar fáil le aghaidh a thabhairt ar thráma an chogaidh agus an díláithrithe, lena n-áirítear ceardlanna atá bunaithe ar thráma, ar chúrsaí ceoil agus ar theiripe an ealaíne.
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg Léirithe Suime (EOI) ó dhaoine ón Úcráin a bhfuil cónaí orthu i gCathair na Gaillimhe agus a dhíláithríodh iad de bharr Ghéarchéim na dTeifeach san Úcráin. Ba cheart dóibh siúd ar spéis leo freastal ar aon cheann de na gníomhaíochtaí nó imeachtaí seo an EOI a chríochnú trí teagmháil a dhéanamh le https://www.galwaycity.ie/UkrainianWellbeing
Is maoiniú aonuaire é Ciste Tacaíochta Sláinte agus Folláine na dTeitheach Úcránacha a dháiltear ar Údaráis Áitiúla chun tionscadail a mhaoiniú i gcomhréir le fís Éire Shláintiúil. Tá na tionscadail seo dírithe ar shláinte agus folláine a fheabhsú do dhídeanaithe ón Úcráin sa phobal.
Tá tuilleadh eolais le fáil ó Comhordaitheoir Chathair Shláintiúil na Gaillimhe Aisling Colreavy (Guthán: 085 821 7547 / rPhost: aisling.colreavy@galwaycity.ie).

Published on Updated on